• Zwroty i reklamacje

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Warunki odstąpienia od umowy oraz wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w regulaminie sklepu.
Adres do zwrotu znajduje się w §2 regulaminu sklepu.

Reklamacje
W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, Konsument może reklamować zakup w oparciu o rękojmię.
Opcje reklamacyjne dla Konsumenta
• oświadczenie o obniżeniu ceny,
• odstąpienie od umowy (tylko przy wadzie istotnej),
• żadanie wymiany towaru na nowy,
• żadanie usunięcia wady.
Rozpatrzenie reklamacji
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.